10/13/2008

அன்புப்பாட்டி பழனியம்மாள்

எனக்கு கோரல் டிரா, போட்டோஷாப் சிறப்பாக கற்றுக்கொடுத்த தோழி கவிதாலஷ்மி அவர்களின் பாட்டி.

10/09/2008


மிக. வணக்கத்திற்குரிய. ஆயர்.  மரியோன் டி பிரைசியாக்


இவர்தான் கோவை மறை மாவட்டத்தின் முதல் ஆயர்