6/24/2011

உலகின் அன்னை

 


மேலும், வல்லமை.காம் தளத்தில் இந்த வலைபூவிற்கும், எனக்கும் அங்கீகாரம் தந்து செய்தி வெளியிட்ட வல்லமையின் ஆசிரியருக்கும், நண்பர் ஓவியர் சின்னராஜ் அவர்களுக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறேன்.