1/06/2011

பூ

பூக்களைத்
தாங்கிய
பூ.....
(ஹை ஹைக்கூ)

ஆங்கிலப் புத்தாண்டு - தமிழ்ப்புத்தாண்டு மற்றும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்.