7/16/2011

வல்லமை.காம்

வல்லமை.காம் இணையதளத்தில் என் கணிணி ஓவியங்களை வெளியிட்ட திரு. அண்ணா கண்ணன் அவர்களுக்கும், நண்பர் ஓவியர். சின்னராஜ் அவர்களுக்கும், எனது உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்