4/01/2011

ஓவியர் பிக்காசோ
ஓவியர் பிக்காசோ-வை அவருடைய ஓவியங்களைக் கொண்டே கொலாஜ் பாணியில் போட்டோஷாப்பில் வரைந்தது.

சிலுவை


"சிலுவையின் தலைபாகமே சிலுவையாக" போட்டோஷாப்பில் வரைந்தது.

சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு போட்டோஷாப்பில் பெயிண்டிங் பண்ண முயற்சித்ததில் வந்தது.