3/31/2009

மு.க.ஸ்டாலின்


இதுவும் எனது ஆரம்பகால ஓவியம்

1 comment:

Several tips said...

மிகவும் அருமை.