6/17/2011

நம்ம ஊரு கோயில்

நம்ம ஊரு கோயில்

2 comments:

திலிப் நாராயணன் said...

நாட்டார் வழிபடும் தெய்வங்களின் அடையாளம். அய்யனார், ராக்காச்சி, பேச்சி, மாடன் என்பவர்களின் நீட்சி இந்தப்புரவி அடையாளம்.ஓவியம் அருமை.

D.Martin said...

நன்றி அண்ணா! உங்கள் பாராட்டுக்கள் ஓவ்வொன்றும் என்க்கு ஆசீர்வாதம்