3/09/2011

காத்திருப்பு
என் இனிய நண்பரும், நல்வழிகாட்டியுமான திரு.சுகுமாரன் ( முன்னாள் பேராசிரியர். அரசு கலைக்கல்லூரி. கோவை ) அவர்களின் காத்திருப்பு எனும் கவிதை நூலுக்காக வரைந்த அட்டை ஓவியம்.

No comments: